26

Dec 2017.

КТО-3/17

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима подижем оптужницу против: АА, Што је:

kto 3 17 cir

26

Dec 2017.

КТО-4/17

Сходно одредби из члана 47 став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ0006572 13 од 31.12.2013. године, тако што на основу члана 43 став 2 тачка 5, члана 331 став 1 и 2 и члана 332 Законика о кривичном поступку и члана 3 и 4 став 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: 1. АА 2.АГ, ШТО СУ:

kto 4 17 cir

3

Apr 2017.

КТО-1/17

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, Што је:

kto 1 17

26

May 2016.

КТО бр. 7/16

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: АА, што је:

kto Бр. 7 16

26

May 2016.

КТO бр. 6/16

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: АА, што је:

Preuzmite dokument

26

May 2016.

КТО-5/16

На основу члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије потврђену оптужницу Кантоналног Тужилаштва/Тужитељства Унско-санског кантона у Бихаћу, Босна и Херцеговина, број: Т01 0 КТРЗ 0019641 14 од 29.06.2015., тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку, те члана 3. и 4. Закона о организацији државних органа у поступку за ратне злочине, подижем: О П Т У Ж Н И Ц У против: AA, ШТО ЈЕ:

Кто 5 16 Ћир

14

Apr 2016.

КТО-4/16

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: AA, Што је:

kto 4 16 Ћир

5

Apr 2016.

KTO-3/16

Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену оптужницу Kaнтоналног тужилаштва Унско-Санског Кантона Бихаћ, Босна и Херцеговина, број Т 01 0 КТРЗ 0003567 98 од 22.09.2015. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организације и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Потив: АА, Што је:

кто 3 16 ћир

21

Mar 2016.

КТО 2/16

Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену оптужницу Окружног тужилаштва у Добоју, Босна и Херцеговина, број Т 15 0 КТРЗ 0005733 05 од 08.11.2013. године, тако што на основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организације и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, што је...

Preuzmite dokument

22

Jan 2016.

КТО бр. 1/16

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: 1. AA Што је:

kto 1 16 oПТУЖНИЦА