22

Oct 2018.

КТО-6/18

Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународно правне помоћи у кривичним стварима, те на основу чл. 331. ст.1. и 2 и члана 332 Законика о кривичном поступку у вези чл. 43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине преузимам гоњење по потврђеној оптужници Тужилаштва Босне и Херцеговине број Т 20 0 КТРЗ 0008831 14 од 31.05.2015. године и исту уређујем према законима Републике Србије тако да она гласи O П Т У Ж Н И Ц У Против: AA, Што је:

КТО 6 18 Ћ

14

Sep 2018.

КТО-5/18

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, рођен .... године у селу ...., општина ...., .........., од оца ........ и мајке ....., девојачко ......., тренутно настањен у месту ........., ул. .......... , ..., ЈМБГ .........., по националности ......., држављанин ............, по занимању ..........., завршио .........., писмен, ..... Што је:

КТО 5 18 Ћир

12

Sep 2018.

KTO-4/18

Сходно одредби из члана 47. став 1. Закона о пружању међународно правне помоћи у кривичним стварима, према законима Републике Србије, уређујем потврђену оптужницу Тужилаштва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине број Т 18 0 КТРЗ 00 11999 18 од 24.01.2018. године, тако што на основу чл. 331. ст.1. и 2 и члана 332 Законика о кривичном поступку у вези чл. 43. ст.2. тач.5. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем O П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, Што је:

kto 4 18 cir

13

Jul 2018.

KTO-3/18

На основу чл. 333 ст. 2. у вези чл. 331 ст. 1. и чл. 43 ст. 2 тач. 5 Законика о кривичном поступку (ЗКП) и чл. 4 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, зв. „ ...“, што је:

kto 3 18 cir

10

May 2018.

КТО-1/15 ШТРПЦИ

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органима у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: 1. АА, 2. ББ, 3. ВВ, 4. ГГ, 5. ДД, ШТО СУ:

kto br. 1 15

1

Feb 2018.

КТО-2/18

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и 5. и члана 332. Законика о кривичном поступку, те члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно члану 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем oптужницу против: АА, ШТО ЈЕ:

kto 2 18

26

Dec 2017.

КТО-3/17

На основу члана 43. став 2. тачка 5, члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима подижем оптужницу против: АА, Што је:

kto 3 17 cir

26

Dec 2017.

КТО-4/17

Сходно одредби из члана 47 став 1 Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима, уређујем према законима Републике Србије, потврђену оптужницу Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ0006572 13 од 31.12.2013. године, тако што на основу члана 43 став 2 тачка 5, члана 331 став 1 и 2 и члана 332 Законика о кривичном поступку и члана 3 и 4 став 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: 1. АА 2.АГ, ШТО СУ:

kto 4 17 cir

3

Apr 2017.

КТО-1/17

На основу члана 43. став 2. тачка 5., члана 331. став 1. и члана 332. Законика о кривичном поступку и члана 3. и 4. став 1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, сагласно одредби из члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: АА, Што је:

kto 1 17

26

May 2016.

КТО бр. 7/16

На основу члана 331. став 1. и 2. у вези члана 43. став 2. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: АА, што је:

kto Бр. 7 16