11

May 2012.

КТО 4/12

На основу члана 43 став 2 тачка 5 и члана 331 ЗКП, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

kto 4 12 cir

5

Apr 2012.

КТРЗ 5/06 Браћа Битићи, прецизирана оптужница

У првој половини јула 1999. године, у контексту и у блиској вези са оружаним сукобом између оружаних снага...

ktrz 5 06cir

31

May 2011.

КТРЗ 9/11 Ћушка

На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против...

КТРЗ 9 11 Ćir

5

May 2011.

КТРЗ 7/10 Бијељина

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, чл.39. Закона о ратификацији уговора између Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима и чл.47. ст.3 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА,ГГ,ЕЕ...

ktrz 7 10

23

Feb 2011.

КТРЗ 11/10 Зворник V

На основу чл.46. ст.2. тач.3., чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.1. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

ktrz 11 10 Ћир

14

Dec 2010.

КТРЗ 13/08 "Јатаци"

На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл. 3. и 4. ст. 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА,ББ,ВВ,ГГ,ДД,ЂЂ, ШТО СУ:

ktrz 13 08

10

Sep 2010.

КТРЗ 4/10 Ћушка

На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против...

ktrz 4 10 cir

12

Aug 2010.

КТРЗ 5/10 Растовац

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

КТРЗ 5 10

25

Jun 2010.

КТРЗ 6/10 Лички Осик

На основу чл. 265. ст.1. у вези чл. 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку и чл. 3. и чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против...

Ктрз 6 10

23

Jun 2010.

КТРЗ 5/09 Бели Манастир

На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези чл. 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против...1. AA, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, ШТО СУ:

КТРЗ 5 09