17

Oct 2008.

КТРЗ 4/03 Овчара III ()

На основу члана 265. став 1. у вези члана 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: AA , ШТО ЈЕ : ...

ktrz 4 03

1

Oct 2008.

КТРЗ 3/05 Шкорпиони II

У предмету тога суда К.В.бр.6/2005 пресуда која је донета 10.04.2007.године постала је правноснажна у односу на оптужене АА, АБ и АГ, док је у односу на окр.АВ иста пресуда укинута, па у односу на овог оптуженог предстоји заказивање главног претреса.

ktrz 3 05 dispozitiv

21

May 2008.

КТРЗ 4/07 Велика Ператовица

На основу чл.46. ст.2. тач.3, чл.265. ст.1. Законика о кривичном поступку, те на основу чл.3. и чл.4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, пред тим судом подижем О П Т У Ж Н И Ц У П р о т и в: АА, из ... Ш Т О Ј Е:

ktrz 4 07 21.05.08.

16

Apr 2008.

КТРЗ 13/07 Бански Ковачевац

На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези чл. 3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против: АА и АБ, ШТО СУ ...

Ктрз 13 07

14

Apr 2008.

КТРЗ 12/07 Подујево II

На основу чл.46. ст.2. тач.3. и чл.265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку, у вези чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У П р о т и в: 1. АА, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, Ш Т О С У:

anonim ktrz 12 07

8

Apr 2008.

КТРЗ 4/03 Овчара I

На основу члана 265. став 1. у вези члана 46. ст.2. тач.3. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против: AA, ШТО ЈЕ:

ktrz 4 03 08.04.08. anonimizovana

14

Mar 2008.

КТРЗ 8/07 Зворник III

На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА и АБ што су ...

ktrz 8 07

6

Mar 2008.

КТРЗ 17/04 Зворник I, прецизирана оптужница

На основу чл.341. ст.1. Законика о кривичном поступку, мењам и прецизирам оптужницу КТРЗ.бр.17/04 од 12.08.2005.године, само у делу чињеничног описа радње кривичног дела за све оптужене, тако да нови чињенични опис радње кривичног дела гласи ...

ktrz 17 04 preciziranaod 06.03.08.

28

Nov 2007.

КТРЗ 7/07 Ловас

На основу чл.46. ст.2. тач.3. у вези чл. 3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против ...

ktrz 7 07 Кa

9

Nov 2007.

КТРЗ-5/04 ТУЗЛАНСКА КОЛОНА

На основу чл. 46. ст.2. тач.3., 265. ст.1. и 266. Законика о кривичном поступку а у вези са одредбама из чл.3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У против: AА, ШТО ЈЕ:

ktrz 5 04