7

Nov 2007.

КТРЗ 11/07 Слуњ

На основу чл. 46. ст.2. тач.3. у вези са чл. 3. и 4. ст.2. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

ktrz 11 07

26

Jul 2007.

КТРЗ 5/07 Дубровник

На основу члана 46.ст.2.тач.3., члана 265. став 1. и члана 266. Законика о кривичном поступку (ЗКП), у вези чл. 14а Закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем ОПТУЖНИЦУ против АА, ШТО ЈЕ:

ktrz 5 07

9

Oct 2006.

КТРЗ 3/05 Шкорпиони I, прецизирана оптужница

На основу овлашћења из чл.46. ст.2. тач.3., чл.265. ст.1., чл.266. и чл.341. Законика о кривичном поступку, мењам ОПТУЖНИЦУ под горњим бројем од 07.10.2005.године Против: 1.АА, 2.АБ, 3.АВ, 4.АГ, 5. АД, са личним подацима као у досадашњем току поступка, Ш Т О С У:

ktrz 3 05

23

Aug 2006.

КТРЗ 5/06 Браћа Битићи

На основу чл.46. ст.2. тач.3., и чл. 265. ст.1. и чл. 266. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ Против: 1.АА, звани «...», из ... 2. АБ, звани «... », ШТО СУ:

ktrz 5 06

25

Apr 2006.

КТРЗ 5/05 Сува Река

На основу чл.46. ст.2. тач.3., и чл. 265. ст.1. и чл. 266. Законика о кривичном поступку, у вези чл. 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: 1. АА, 2. АБ, 3. АВ, 4. АГ, 5. АД, 6. АЂ, 7. АЕ, 8. АЖ, Ш Т О С У :

konacna verzija optuznice suva reka1

7

Oct 2005.

КТРЗ 3/05 Шкорпиони I

На основу чл.46. ст.2. тач.3., чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: 1.АА, зв.»...», из ... 2.АБ, из ... 3.АВ, зв.»...», из ... 4.АГ, зв.»...», из ... 5.АД, зв.»...», из ... Ш Т О С У:

ktrz 3 05 optužnica Škorpioni

16

Sep 2005.

КТРЗ 4/03 Овчара I, прецизирана оптужница

У односу на окривљене АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ, ЈЈ, КК, ЛЛ, ЉЉ, ММ и НН прецизирам оптужницу, с тим да диспозитив исте гласи:

ktrz 4 03 precizirana opt.ovčara od 16.09.05. anonimizovana

12

Aug 2005.

КТРЗ 17/04 Зворник I

На основу чл.46. ст.2. тач.3., чл.265. ст.1. и чл.266. Законика о кривичном поступку, подижем О П Т У Ж Н И Ц У Против: 1. AA, 2. AБ, 3. АВ, 4. АГ, 5. АД, 6. АЂ, 7. АЕ, Што су;

ktrz 17 04 od 12.08.05.

13

Jul 2005.

КТРЗ 1/07 Ораховачка Група (AA)

На основу чл.46. ст.2. тач.3., и чл. 265. ст.1. и чл. 266. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ против AA, ...

КТРЗ 1 07 Ћир.

7

Jul 2005.

КТРЗ 7/04 Ђаковица

На основу чл.46. ст.2. тач.3., и чл. 265. ст.1. и чл. 266. Законика о кривичном поступку, подижем ОПТУЖНИЦУ Против: АА звани «...» и «...», .... Ш Т О Ј Е:

ktrz 7 04 Ćir.