13

Apr 2005.

КТРЗ 4/03 Овчара I, прецизирана оптужница

На основу члана 46.ст.2.тач.3. у вези члана 265. став 1. и 266. Законика о кривичном поступку, подижем О П Т У Ж Н И Ц У п р о т и в: АА, ШТО ЈЕ :

ktrz 4 03

26

May 2004.

КТРЗ 4/04 Овчара I је прецизирана оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

Прецизирана је оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

ktrz 4 04

24

May 2004.

КТРЗ 4/03 Овчара I jе прецизирана оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

Прецизирана je оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

4

Dec 2003.

КТРЗ 3/03 Овчара I је прецизирана оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

Прецизирана је оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

ktrz 3 03