26

May 2004.

КТРЗ 4/04 Овчара I је прецизирана оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

Прецизирана је оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

ktrz 4 04

24

May 2004.

КТРЗ 4/03 Овчара I jе прецизирана оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

Прецизирана je оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

4

Dec 2003.

КТРЗ 3/03 Овчара I је прецизирана оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

Прецизирана је оптужницом КТРЗ 3/03 од 16. септембра 2005.

ktrz 3 03