Назив предмета

Скочић

Детаљније Mapa
Број предмета

KTRZ 7/08

Датум подизања отужнице

30. Април 2010. године

Фаза поступка

Жалбени поступак

Назив предмета

Тења I

Детаљније Mapa
Број предмета

КТRZ 9/08

Датум подизања отужнице

11. Март 2010. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Приједор (AA)

Детаљније Mapa
Број предмета

КТRZ 2/08

Датум подизања отужнице

11. Децембар 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Број предмета

KTRZ 10/07

Датум подизања отужнице

6. Октобар 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Медак (АБ)

Детаљније Mapa
Број предмета

KTRZ 10/07

Датум подизања отужнице

6. Октобар 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Број предмета

KTRZ 3/08

Датум подизања отужнице

8. Јул 2009. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Назив предмета

Овчара III (AA)

Детаљније Mapa
Број предмета

КТRZ 4/03

Датум подизања отужнице

17. Октобар 2008. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан