Број предмета

KTRZ 7/07

Датум подизања отужнице

28. Новембар 2007. године

Фаза поступка

Поновно суђење у току

Број предмета

KTRZ 5/04

Датум подизања отужнице

9. Новембар 2007. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан