Назив предмета

Сребреница- Брањево

Број предмета

KTO 1/16

Број жртава

неколико стотина

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

22. Јануар 2016. године

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

18 days

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене

Са окр. AA склопљен Споразум о признању кривичног дела- казна затвора од 10 година.