Назив предмета

Сребреница / Кравице

Број предмета

КТО-2/15

Број жртава

1313

Број оптужених лица

8 оптужених

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

21. Јануар 2016. године

Фаза поступка

Потврђена оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

Kривично дело Ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из чл. 142 став 1 у вези чл. 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене