Назив предмета

"Штрпци"

Број предмета

KTO-1/15

Број жртава

20

Број оптужених лица

5

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

10. Мај 2018. године

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

.

Процесне напомене