Назив предмета

AA

Број предмета

KTO-1/19

Број жртава

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

10. Мај 2019. године

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

-

Датум и исход одлуке Апелационог суда

-

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

-

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене