Dokumenti za preuzimanje

Raspored glavnih pretresa

mart, 2018. godine
SAOPŠTENJE

Podaci o predmetima i o optužnicama Tužilaštva za ratne zločine trenutno nisu dostupni na internet straninici Tužilaštva za ratne zločine, obzirom da je u toku njihovo ažuriranje i obrada u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Pravilnikom o anonimizaciji podataka o ličnosti u optužnicama Tužilaštva za ratne zločine, donetim dana 20.03.2019. godine. Navedene aktivnosti su preduzete nakon što je dana 06.03.2019. godine, Tužilaštvo za ratne zločine obavеšteno od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da su na internet prezentaciji Tužilaštva za ratne zločine objavljeni podaci koji su nepodesni i nepotrebni za ostvarivanje svrhe obrade, u smislu člana 8. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

I Z V E Š T A J

- na osnovu tačaka 1.4.1.10. i 1.4.3.5. Akcionog plana za Poglavlje 23 -

Služba za informisanje i podršku oštećenima i svedocima

Koordinator Službe - zamenik tužioca za ratne zločine Mioljub Vitorović, Adresa: Ustanička br.29, 11000 Beograd, tel: 011/3082-717 Jelena Vladisavljev i 011/3082-673 Jasna Šarčević Janković, e-mail: sluzba.za.informisanje@trz.org.rs