Tužilaštvo može da obaveštava javnost putem sredstava javnog informisanja ili na drugi način kao i odgovarajuće organe i organizacije o stanju kriminaliteta i drugim problemima i pojavama od opšteg značaja koje su zapažene u radu, a u okviru zakona i u skladu sa interesima postupka može da obaveštava javnost i o pojedinim predmetima po kojima postupa, kada je to od opšteg interesa.

Prilikom davanja obaveštenja vodi se računa o dužnostima čuvanja službene tajne kao i o tačnosti davanja podataka.

U svrhu informisanja javnosti o radu Tužilaštva postoji internet stranica Tužilaštva za ratne zločine (www.tuzilastvorz.org.rs).