Naziv predmeta

Ključ

Broj predmeta

KTO 4/13

Broj žrtava

2

Broj optuženih lica

Rang optuženih

Niži vojni rang

Datum podizanja optužnice

24. April 2013. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Trajanje postupka od početka suđenja

4 months 20 days

Broj ispitanih svedoka

Datum i ishod prvostepene presude

13. Septembar 2013. godine
7 godina

Datum i ishod odluke Apelacionog suda

-
/

Datum i ishod presude u ponovljenom postupku

-
/

Krivično delo

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ

Činjenični opis

Okrivljeni je priznao da je 26. juna 1992. godine, u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske, ubio dvoje muslimanskih civila u Ključu (BiH).

Procesne napomene

Postupak je okončan na osnovu sporazuma o priznjanju krivičnog dela zaključenog između okrivljenog i tužilaštva.