10

May 2019.

KTO-1/19

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pruţanju meĎunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, ureĎujemo prema zakonima Republike Srbije potvrĎenu optuţnicu ..., broj ... od ..., tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao i člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadleţnosti drţavnih organa u postupku za ratne zločine, podiţemo O P T U Ž N I C U Protiv: AA, sa nadimkom „...“, od oca ... i majke ..., sada udata ..., devojačko prezime ..., roĎen u ..., ..., sa prebivalištem u ..., ..., JMBG ..., drţavljanin ..., po zanimanju ..., ..., ..., ..., ..., ..., …, ..., ..., ...,

kto 1 19 lat

24

Dec 2018.

KTO-10/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, O P T U Ž N I C U, protiv: АА, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 10 18 lat

24

Dec 2018.

KTO-9/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 9 18 lat

21

Dec 2018.

КТО-1/18

Na osnovu čl.331. st.1. u vezi čl.43. st.2 tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), i čl 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, Što je:

kto 1 18 lat

27

Nov 2018.

KTO-8/18

Shodno odredbi člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima uređujemo prema zakonima Republike Srbije potvrđenu optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona iz Bihaća, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne Hercegovine, broj T01 0 KTRZ 0015446 13 od 05.06.2018. godine, tako što na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5. i člana 331. Zakonika o krivičnom postupku, kao člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem optužnicu protiv: AA, jer postoji opravdana sumnja da je:

Preuzmite dokument

26

Oct 2018.

КТО-7/18

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku, sve u vezi sa odredbama iz člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem, OPTUŽNICU Protiv: AA, zbog postojanja opravdane sumnje da je:

kto 7 18 lat

12

Sep 2018.

KTO-4/18

Shodno odredbi iz člana 47. stav 1. Zakona o pružanju međunarodno pravne pomoći u krivičnim stvarima, prema zakonima Republike Srbije, uređujem potvrđenu optužnicu Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj T 18 0 KTRZ 00 11999 18 od 24.01.2018. godine, tako što na osnovu čl. 331. st.1. i 2 i člana 332 Zakonika o krivičnom postupku u vezi čl. 43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom postupku i čl. 3. i čl. 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem OPTUŽNICU Protiv: AA., Što je:

kto 4 18 lat

13

Jul 2018.

KTO-3/18

Na osnovu čl. 333 st. 2. u vezi čl. 331 st. 1. i čl. 43 st. 2 tač. 5 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) i čl. 4 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: AA, zv. „ ...“, što je:

kto 3 18 lat

10

May 2018.

KTO-1/15 Štrpci

Na osnovu člana 331. stav 1. i 2. u vezi člana 43. stav 2. tačka 5. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. i člana 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organima u postupku za ratne zločine, podižem O P T U Ž N I C U Protiv: 1. AA, JMBG ....., od oca ...... i majke ......, rođenog ........ godine u ......., sa prebivalištem u ........, državljanina ........, pismen, po zanimanju ........., neosuđivan, .... 2. BB, JMBG ....., od oca ..... i majke ......, rođenog ....... godine u ......., sa prebivalištem u ......., državljanin ........, pismen, po zanimanju ........., neosuđivan, ..... 3. VV, JMBG ....., od oca ...... i majke ......, rođenog ....... godine u ........., sa prebivalištem u ........, državljanin ......., pismen, po zanimanju ..........., neosuđivan, ..... 4. GG, JMBG ....., od oca ....... i majke ......., rođenog ....... godine u ......., sa prebivalištem u ........, državljanin ........, pismen, po zanimanju ......., neosuđivan, ..... 5. DD, JMBG ......, od oca ...... i majke ......, rođene ......... godine u ........, sa prebivalištem u .........., državljanka ........, pismena, neosuđivana, ....... ŠTO SU:

kto 1 15 lat

1

Feb 2018.

КТО-2/18

Na osnovu člana 43. stav 2. tačka 5., člana 331. stav 1. i 5. i člana 332. Zakonika o krivičnom postupku, te člana 3. i 4. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, saglasno članu 47. stav 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, podižem optužnicu protiv: AA, ŠTO JE:

kto 2 18 lat