Naziv predmeta

Bogdanovci

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-1/18

Datum podizanja optužnice

21. Decembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-8/18

Datum podizanja optužnice

20. Novembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

АА

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-4/18

Datum podizanja optužnice

12. Septembar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Doboj

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-3/18

Datum podizanja optužnice

13. Jul 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

"Štrpci"

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-1/15

Datum podizanja optužnice

10. Maj 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 2/18

Datum podizanja optužnice

1. Februar 2018. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО-3/17

Datum podizanja optužnice

26. Decembar 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-1/17

Datum podizanja optužnice

3. April 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

АА

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-5/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Podignuta optužnica

Naziv predmeta

"Kamičak"

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 6/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Postupak po žalbi