Broj predmeta

КТО-3/17

Datum podizanja optužnice

26. Decembar 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

Bajić Dragan

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 6/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Postupak po žalbi

Broj predmeta

КТО-7/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Postupak po žalbi

Naziv predmeta

Dević Milanko

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 3/16

Datum podizanja optužnice

5. April 2016. godine

Faza postupka

Suđenje u toku