Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 4/16

Datum podizanja optužnice

14. April 2016. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 3/16

Datum podizanja optužnice

5. April 2016. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta

“Doboj”

Detaljnije
Broj predmeta

КТО 2/16

Datum podizanja optužnice

21. Mart 2016. godine

Faza postupka

postupak obustavljen usled smrti optuženog

Naziv predmeta

Bihać II

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 2/14

Datum podizanja optužnice

9. Oktobar 2014. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta

Bijeljina II

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-6/14

Datum podizanja optužnice

4. Jun 2014. godine

Faza postupka

Pravnosnažno okončan

Naziv predmeta

Tenja I

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO 1/12-a

Datum podizanja optužnice

17. April 2014. godine

Faza postupka

Suđenje u toku