Naziv predmeta

KTO-4/17

Detaljnije
Broj predmeta

КТО-4/17

Datum podizanja optužnice

26. Decembar 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

KTO-1/17

Datum podizanja optužnice

3. April 2017. godine

Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta

АА

Detaljnije
Broj predmeta

KTO-5/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta

"Kamičak"

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО-7/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

Postupak po žalbi

Naziv predmeta

"Kamičak"

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО-6/16

Datum podizanja optužnice

26. Maj 2016. godine

Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 4/16

Datum podizanja optužnice

14. April 2016. godine

Faza postupka

Suđenje u toku

Naziv predmeta

АА

Detaljnije Mapa
Broj predmeta

КТО 3/16

Datum podizanja optužnice

5. April 2016. godine

Faza postupka

drugostepena presuda

Naziv predmeta

“Doboj”

Detaljnije
Broj predmeta

КТО 2/16

Datum podizanja optužnice

21. Mart 2016. godine

Faza postupka

postupak obustavljen usled smrti optuženog