Saradnja Tužilaštva za ratne zločine i drugih državnih organa sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana je pokazatelj odnosa našeg društva prema inicijativama civilnog društva što je jedan od ključnih faktora procesa evropskih integracija Srbije.

Civilni sektor

Tužilaštvo za ratne zločine ostvaruje aktivnu, profesionalnu saradnju sa respektabilnim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama koje deluju u oblasti ljudskih prava, posebno masovnih kršenja ljudskih prava i suočavanja sa prošlošću.

Saradnja se prioritetno odvija u domenu ustupanja informacija i dokumentacije iz arhiva ovih udruženja, kao i u pružanju pomoći Tužilaštvu pri pronalasku i ostvarivanju kontakata sa svedocima.

Tužilaštvo za ratne zločine sarađuje sa nevladinim sektorom koji svojim aktivnostima pruža podršku radu Tužilaštva i daje značajan doprinos upoznavanju šire javnosti o slučajevima koje Tužilaštvo vodi.

Nevladine organizacije prate suđenja za ratne zločine pred Posebnim odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, o njima priređuju izveštaje i analize. Кroz podršku projektu monitoringa Misije OEBS-a, Delegacija EU u Srbiji finansira projekat "Podrška praćenju domaćih suđenja za ratne zločine", u kom učestvuju predstavnici Fonda za humanitarno pravo i Beogradskog centra za ljudska prava 

Organizuju i učestvuju na javnim tribinama o procesuiranju ratnih zločina pred domaćim sudovima, istražuju javno mnjenje o stavovima koja se tiču procesuiranja ratnih zločina. 

Saradnja se odvija i u domenu stručnog usavršavanja i razmene iskustava kroz zajedničko organizovanje seminara, savetovanja, konferencija i treninga, kao i kroz izradu stručnih publikacija.

U predstojećem periodu Tužilaštvo će intenzivirati saradnju sa nevladinim organizacijama i medijima kako bi učvrstilo mrežu podrške krivičnom progonu osumnjičenih za ratne zločine.

 

Tužilaštvo za ratne zločine sarađuje sa

 • Beogradskim centrom za ljudska prava
 • Fondom za humanitarno pravo
 • Komitetom pravnika za ljudska prava
 • Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji
 • Fondom za otvoreno društvo
 • Dokumentaciono informacionim centrom "Veritas"
 • Inicijativom mladih za ljudska prava (partner u realizaciji programa prakse za mlade pravnike zainteresovane za probleme tranzicione pravde)
 • Viktimološkim društvom Srbije
 • Jevrejskom zajednicom Vojvodine
 • Centrom za nenasilnu akciju
 • Udruženjima porodica žrtava sa Kosova i Metohije, iz BiH, Hrvatske
 • Nezavisnim novinarskim udruženjima (NUNS, Media centar Sarajevo, Hrvatsko novinarsko društvo)
 • Amnesti internešnel
 • Hjuman Rajts Voč