Skip to main content
  • Република Србија
    Тужилаштво за ратне злочине
  • Република Србија
    Тужилаштво за ратне злочине
  • Република Србија
    Тужилаштво за ратне злочине

Вести

По оптужници Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, Виши суд у Београду - Одељење за ратне злочине је у поновном поступку донео пресуду којом се Крстовић Далибор, као припадник Војске Републике Српске, за време немеђународног оружаног сукоба у Босни и Херцеговини у августу месецу 1992. године
На основу оптужнице (КТО-1/15) Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, Виши суд у Београду – Одељење за ратне злочине, осудио је окривљене: Гојка Лукића, Душка Васиљевића, Јована Липовца на казне затвора у трајању од по 10 (десет) година, окр. Драгану Ђекић на казну затвора у трајању од 5 (пет
https://www.kznl.gov.rs/latinica/aktuelno.php#a162

Прес клипинг

Политика
Две нове оптужнице за ратне злочине над Србима.
Илир Битићи, чија су тројица браће (Или, Агрон и Мехмет), иначе амерички држављани, убијени 1999. године у Петровом Селу, први пут је јуче разговарао са тужитељком за ратне злочине Снежаном Станојковић.

Документа

линк до веб странице Министарства правде Републике Србије на којој се налазе објављени 2. и 3. Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина, као и верзије ових извештаја на енглеском језику, који су усвојени на састанку одржаном 13. децембра 2022. године

https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/17978/izvestaj-o-sprovodjenju-nacionalne-strategije-za-procesuiranje-ratnih-zlocina.php

Влада Републике Србије је одлуком 05 Број 021-95404/2021 од 14. октобра 2021. године усвојила Националну стратегију за процесуирање ратних злочина.
 

Извештај о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 за други квартал 2022. године, као и препоруке Координационог тела, који су усвојени на састанку одржаном 26. јула 2022. године

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaii-o-sprovodieniu-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php

 - на основу тачака 1.4.1.10. и 1.4.3.5. Акционог плана за Поглавље 23 - 

Тужилачка стратегија за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији 2018-2023.

На седници одржаној 20. фебруара 2016. године Влада Републике Србије је усвојила Националну стратегију за процесуирање ратних злочина, са периодом важења од 2016. до 2020. године. 

Координатор Службе - заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
Адреса: Устаничка бр. 29, 11000 Београд,
и-мејл: sluzba.za.informisanje@trz.org.rs 

Извештај о спровођењу Ревидираног АП23 - први квартал 2022

Сходно чл. 39, ст.2 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Информатор о раду Тужилаштва за ратне злочине је објављен путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности.

Информатор о раду Тужилаштва за ратне злочине можете пронаћи на Јединственом информационом систему информатора о раду и путем следећег линка https://informator.poverenik.rs/informator?org=xBzyaNoe3v7aP2KWw

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ТУЖИЛАЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ИСТРАГУ И ГОЊЕЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА

- 1. и 2. квартал 2022. године -