Skip to main content

Republic of Montennegro

Republic of Montennegro

Споразум о сарадњи у кривичном гоњењу учинилаца кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним правом закључен између Врховног државног тужиоца Републике Црне Горе и Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије потписан 31.10.2007. у Подгорици.

Споразум о сарадњи у прогону учинилаца кривичних дела ратних злочина, злочина против човечности и геноцида, Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије потписало је 13. октобра 2006. године у Загребу и са Државним одвјетништвом Републике Хрватске.