Skip to main content
  • Република Србија
    Тужилаштво за ратне злочине
  • Република Србија
    Тужилаштво за ратне злочине
  • Република Србија
    Тужилаштво за ратне злочине

Вести

Тужилац за ратне злочине Снежана Станојковић са својим сарадницима присуствовала је обележавању Међународног дана несталих лица, које се одржало у ПРЕС центру УНС-а у Београду у организацији Координације српских удружења породица несталих, убијених и погинулих лица са простора бивше Југославије.
http://www.bg.ap.sud.rs/lt/articles/sluzba-za-odnose-sa-javnoscu/aktuelni-predmeti/ratni-zlocini/rz-donete-odluke/
Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине („Службени гласник РС“ бр.67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 105/2009, 101/2011, 6/2015, 87/2018 – други закон Стварна надлежност (законски основ за поступање) Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, заснива се

Прес клипинг

Политика
Две нове оптужнице за ратне злочине над Србима.
Илир Битићи, чија су тројица браће (Или, Агрон и Мехмет), иначе амерички држављани, убијени 1999. године у Петровом Селу, први пут је јуче разговарао са тужитељком за ратне злочине Снежаном Станојковић.

Документа

Влада Републике Србије је одлуком 05 Број 021-95404/2021 од 14. октобра 2021. године усвојила Националну стратегију за процесуирање ратних злочина.
 

Извештај о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 за други квартал 2022. године, као и препоруке Координационог тела, који су усвојени на састанку одржаном 26. јула 2022. године

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaii-o-sprovodieniu-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php

 - на основу тачака 1.4.1.10. и 1.4.3.5. Акционог плана за Поглавље 23 - 

Тужилачка стратегија за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији 2018-2023.

На седници одржаној 20. фебруара 2016. године Влада Републике Србије је усвојила Националну стратегију за процесуирање ратних злочина, са периодом важења од 2016. до 2020. године. 

Координатор Службе - заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
Адреса: Устаничка бр. 29, 11000 Београд,
и-мејл: sluzba.za.informisanje@trz.org.rs 

Извештај о спровођењу Ревидираног АП23 - први квартал 2022

Преузмите документ у ПДФ формату

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ТУЖИЛАЧКЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ИСТРАГУ И ГОЊЕЊЕ РАТНИХ ЗЛОЧИНА

- 1. и 2. квартал 2022. године -