Skip to main content

Сарадња са НВО

Сарадња Тужилаштва за ратне злочине и других државних органа са невладиним организацијама и удружењима грађана је показатељ односа нашег друштва према иницијативама цивилног друштва што је један од кључних фактора процеса европских интеграција Србије.

Тужилаштво за ратне злочине остварује активну, професионалну сарадњу са респектабилним домаћим и међународним невладиним организацијама које делују у