Skip to main content

Приступ јавности раду тужилаштва

Тужилаштво о свом раду, активностима и поступању обавештава јавност и путем своје интернет странице www.tuzilastvo.org.rs, која је отворена и доступна јавности и свим грађанима. 

 

Јавни тужилац Василије Сератлић је лице задужено за обавештавање јавности у  Јавном тужилаштву за ратне злочине, односно портпарол јавног тужилаштва, који обавештава јавност путем усмених или писмених саопштења и изјава или путем јавних гласила или на други погодан начин, о покретању поступка у случајевима за које се интересује шира јавност, водећи при том рачуна о интересима правилног вођења поступка и оправданој заштити личности на које се подаци односе.

 

Телефон: 011/3082 – 650

e-mail: kabinet@jtrz.jt.rs