Skip to main content

Предмети

Назив предмета
Број предмета

КТО 2/16

Датум почетка
Фаза поступка

поступак обустављен услед смрти оптуженог

Назив предмета
Број предмета

KTO 2/14

Датум почетка
Фаза поступка

Оптужница одбачена решењем Вишег суда у Београду Одељења за ратне злочине 06.07.2016. године.

Назив предмета
Број предмета

KTO 1/12-a

Датум почетка
Фаза поступка

Суђење у току