Skip to main content

Ciljevi i strategija

Tužilaštvo za ratne zločine predstavlja jedinu instituciju koja pruža sistemsku zaštitu žrtvama i porodicama žrtava ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije.

Tužilaštvo odlikuje:

  • Najviši stepen profesionalizma
  • Izuzimanje od bilo koje vrste pritiska, posebno političkog
  • Saradnja sa međunarodnim institucijama, pre svega Tužilaštvom MKTJ, pravosudnim organima drugih država
  • Iznošenje argumenata za suđenja pred domaćim pravosuđem
  • Individualizacija odgovornosti
  • Pravovremeno i objektivno informisanje javnosti o slučajevima koje Tužilaštvo vodi