Skip to main content

Saradnja sa NVO

Saradnja Tužilaštva za ratne zločine i drugih državnih organa sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana je pokazatelj odnosa našeg društva prema inicijativama civilnog društva što je jedan od ključnih faktora procesa evropskih integracija Srbije.

Tužilaštvo za ratne zločine ostvaruje aktivnu, profesionalnu saradnju sa respektabilnim domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama koje deluju u