Skip to main content

Predmeti

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-5/22

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-3/22

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-1/22

Datum početka
Faza postupka

odbačena optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-7/21

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-6/21

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-5/21

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-4/21

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-3/21

Datum početka
Faza postupka

postupak obustavljen usled smrti optuženog

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-2/21

Datum početka
Faza postupka

podignuta optužnica

Naziv predmeta
Broj predmeta

KTO-1/21

Datum početka
Faza postupka

faza glavnog pretresa