Skip to main content

Закључци са састанка тужилаца о регионалној сарадњи у процесуирању ратних злочина, Београд 10 - 11. октобар 2022. године

  У периоду од 10. до 11. октобра 2022. године, Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије било је домаћин састанка тужилаца из земаља региона о сарадњи у процесуирању ратних злочина. Учешће на састанку, одржаном на високом нивоу, узели су представници Тужилаштва Босне и Херцеговине, тужиоци из Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта, представници Специјалног тужилаштва Црне Горе, као и Тужилаштва Међународног резидуалног механизма  за кривичне судове (Механизам). Овај састанак сазвала је и организовала Организација за европску безбедност и сарадњу – Мисија ОЕБС-а у Србији, уз подршку Савезне Републике Немачке и Европске уније.

 Учесници жале што представници Државног одвјетништва Хрватске, по први пут од 2004. године, нису узели учешће на регионалном састанку.

 Тренутна ситуациjа

Tужиоци су се сложили да је потребна проактивна, одлучна и ефикасна регионална сарадња, како би се процесуирали заостали предмети ратних злочина и испунили захтеви бројних жртава које још увек чекају на правду. Учесници су истакли да су транспарентност, поверење, брзо и позитивно поступање, кључни елементи регионалне сарадње и потврдили своју снажну посвећеност привођењу правди свих починилаца ратних злочина без обзира на њихову националност или статус.

 Препознато је да су тужилаштва у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији последњих година унапредила сарадњу у процесуирању предмета ратних злочина. Кроз конференције, састанке и директно ангажовање, у великој мери су превазиђени многи изазови идентификовани у прошлости. На захтеве за међународну правну помоћ између ових земаља одговара се у најкраћем року. Већи број предмета сада се уступа на кривично гоњење, укључујући предмете који обухватају осумњичене вишег и средњег ранга, као и посебно тешке и сложене злочине попут сексуалног насиља у оружаном сукобу. Учесници су поздравили подршку тужиоца Механизма, Сержа Брамерца, у омогућавању ових побољшања.

 Нажалост, сви учесници су констатовали да је тренд обрнут када је у питању сарадња са Хрватском. Тужилаштава чији су представници узели учешће на састанку суочена су са значајним изазовима: већ дуги низ година, велики број захтева за помоћ остају без одговора, а само неколико предмета успешно је упућено Хрватској ради кривичног гоњења. Дугогодишњи напори тужилаштава, укључујући  и тужилаштво Механизма, да се ова питања реше са хрватским властима до сада су били неуспешни. Представници тужилаштава су позвали надлежне власти у Хрватској да адресирају и разреше проблеме и препреке које стоје на путу ефикасне регионалне сарадње и отклоне забринутост због политичког уплитања у правосудни процес у Хрватској.

 Уступање предмета и сарадња

Делегације су доставиле најновије информације о активностима својих тужилаштава у вези са уступањем предмета ратних злочина и другим облицима међународне правне помоћи и сарадње, од претходне регионалне конференције одржане у септембру 2021. године у Београду. Напредак у резултатима сарадње постоји. У исто време, представници тужилаштава која су узела учешће, сложили су се да много више треба да се уради, посебно имајући у виду чињеницу да жртве, сведоци и осумњичени старе. 

 Учесници су се сложили да је уступање предмета кључни инструмент регионалне сарадње за премошћивање јаза у вези са одговорношћу за тешке злочине и да је потребно интензивирати коришћење овог вида сарадње. Препознајући да велики број осумњичених и оптужених борави у суседним земљама, што је случај у више од трећине предмета који се воде у Тужилаштву БиХ, учесници су истакли важност уступања већег броја предмета и обавезали се да ће осигурати успешно процесуирање тих предмета. Делегације су се сложиле да развију конкретне планове за уступање тих предмета. Представници тужилаштава су такође решени да пронађу решења за све преостале препреке и изазове у процесуирању уступљених предмета.

 Унапређење заштите и подршке жртвама и сведоцима

Учесници су се сложили да је приступ преживелим сведоцима императив за успешно процесуирање ратних злочина. Представници тужилаштава приметили су да је било изазова да се обезбеди сарадња са сведоцима у уступљеним предметима, те да је то проблем који би, по признању свих, требало да се реши. Тужилаштва су се обавезала да ће помоћи својим колегама у идентификацији сведока кроз размену доказа и другог релевантног материјала и да ће обезбедити сарадњу са сведоцима и њихово учешће у националним поступцима. 

 Учесници су се сложили да су потребна даља побољшања у области подршке и помоћи жртвама и сведоцима како би се жртве и сведоци охрабрили да учествују у кривичном поступку. Тужилаштва су пристала да у оквиру својих надлежности пруже сву подршку сведоцима. Учесници су позвали националне власти да осигурају адекватну заштиту и подршку сведоцима.  

 Подршка од стране Механизма

Регионални тужиоци су изразили велику захвалност за значајну подршку коју пружа Тужилаштво Механизма, укључујући омогућавање уступања предмета ратних злочина, пружање директне помоћи у предметима, помоћ у решавању конкретних изазова и праћење развоја догађаја. Договорено је да је неопходна помоћ Тужилаштва Механизма у идентификацији и приступу доказима МКСЈ/Механизма како би се помогло у истрагама и кривичном гоњењу ратних злочина од стране националних тужилаштава.

Тужилаштва су такође идентификовала бројне тешкоће у прибављању доказа потеклих од заштићених сведока Механизма. Наглашавајући кључну потребу за таквим доказима, тужиоци су истакли да су неки предмети застали или су обустављени као резултат судских одлука Механизма којима није омогућен приступ заштићеним сведоцима и њиховим доказима. Такође је примећено да су заштићени сведоци који су претходно пристали да пруже доказе у националним поступцима, променили мишљење након разговора са Јединицом за подршку сведоцима Механизма. Тужилаштво Механизма се обавезало да ће наставити да помаже регионалним тужилаштвима да прибаве релевантне доказе од заштићених сведока МКСЈ/Механизма и да се залаже за унапређење правилника и процедура Механизма.

 Нестале особе

Учесници су се сложили да регионална тужилаштва имају значајну улогу у потрази за хиљадама особа које се и даље воде као нестале након ратова у бившој Југославији. Учесници су истакли своју посвећеност истраживању свих могућих праваца усмерених ка расветљавању судбина што већег броја несталих особа. Учесници су се сложили да тужилаштва могу да допуне и унапреде напоре националних тела задужених за трагање и утврђивање судбине несталих. Тужилаштва која су учествовала на састанку потврдила су своју посвећеност тражењу несталих особа без обзира на националност жртава и разматрању различитих начина да подстакну особе које имају информације о несталим лицима да такве информације поделе са националним тужилаштвима.

 Међународна подршка

Сви учесници су изразили захвалност Европској унији на континуираној подршци у процесуирању ратних злочина и регионалној сарадњи. Тужилаштво Механизма је известило о успешним резултатима свог заједничког пројекта са Европском унијом за помоћ регионалним тужилаштвима, а учесници су препознали широк спектар финансијске и друге помоц́и коју Европска унија пружа.

Учесници су такође препознали и позитивно оценили континуирану подршку ОЕБС-а у погледу организовања обука и јачања капацитета правних практичара који поступају у предметима ратних злочина, као и подршку Развојног програма Уједињених нација.