Skip to main content

Документа

Извештај о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23  за 2. квартал 2023. године

линк ка сајту https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaji-o-sprovodjenju-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php

Препоруке Координационог тела од 4. августа 2023. године 

линк ка сајту https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaji-o-sprovodjenju-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php

 

линк до странице на којој се налазе објављени 4. и 5. Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина, као и верзија 4. извештаја на енглеском језику, који су усвојени на састанку одржаном 07. јуна 2023. године:

https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/17978/izvestaj-o-sprovodjenju-nacionalne-strategije-za-procesuiranje-ratnih-zlocina.php

линк до веб странице Министарства правде Републике Србије на којој се налазе објављени 2. и 3. Извештај о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина, као и верзије ових извештаја на енглеском језику, који су усвојени на састанку одржаном 13. децембра 2022. године

https://www.mpravde.gov.rs/sr/tekst/17978/izvestaj-o-sprovodjenju-nacionalne-strategije-za-procesuiranje-ratnih-zlocina.php

Влада Републике Србије је одлуком 05 Број 021-95404/2021 од 14. октобра 2021. године усвојила Националну стратегију за процесуирање ратних злочина.
 

 - на основу тачака 1.4.1.10. и 1.4.3.5. Акционог плана за Поглавље 23 - 

Тужилачка стратегија за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији 2018-2023.

На седници одржаној 20. фебруара 2016. године Влада Републике Србије је усвојила Националну стратегију за процесуирање ратних злочина, са периодом важења од 2016. до 2020. године. 

Координатор Службе - саветник Миољуб Виторовић, 
Адреса: Устаничка бр. 29, 11000 Београд,
и-мејл: sluzba.za.informisanje@trz.org.rs 

Сходно чл. 39, ст.2 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Информатор о раду Тужилаштва за ратне злочине је објављен путем јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности.

Информатор о раду Тужилаштва за ратне злочине можете пронаћи на Јединственом информационом систему информатора о раду и путем следећег линка 

https://informator.poverenik.rs/informator?org=xBzyaNoe3v7aP2KWw

Извештај о спровођењу ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 за други квартал 2022. године, као и препоруке Координационог тела, који су усвојени на састанку одржаном 26. јула 2022. године https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaii-o-sprovodieniu-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php