Skip to main content
Назив предмета

Бели Манастир (AA и др.)

Број предмета

КТРЗ 5/09

Број жртава

46

Број оптужених лица

4

Ранг оптужених

Нижи полицијски ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

5 године 7 месеци

Број испитаних сведока

68

Датум и исход првостепене пресуде

АА: Казна затвора у трајању од 20 година
АБ: Казна затвора у трајању од 10 година
АВ: Казна затвора у трајању од 5 година
АГ:Казна затвора у трајању од 1 године и 6 месеци

Датум и исход одлуке Апелационог суда

АА,АБ и АВ: пресуда укинута, предмет враћен на поновно суђење АГ: пресуда потврђена

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

У поновном поступку, Виши суд у Београду је огласио окривљене кривим за убиство четворо хрватских цивила 1991. године у Белом Манастиру, Хрватска. Виши суд је такође огласио кривим окр. АА за убиство још једног хрватског цивила и тешко рањавање двојице.
Странке у поступку су се жалиле на ову пресуду, а Апелациони суд у Београду је одбио све жалбе.

Додатне информације

Датум и исход одлуке Апелационог суда


Апелациони суд је објавио правноснажну пресуду којом је потврдио првостепену пресуду у овом поступку, којом су окривљенима изречене казне затвора, и то: АА - 20 година, АБ - десет година и АВ - пет година.

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗЈ у саизвршилаштву у вези чл. 22 КЗЈ

Чињенични опис

Након поновног поступка, Виши суд у Београду нашао је да је оптужени АА, бивши припадник Специјалних полицијских снага Бели Манастир у периоду између августа и децембра 1991. године мучио и нечовечно поступао према бројним цивилима хрватске националности који су држани у заточеништву у заточеничком центру у Белом Манастиру у Републици Хрватској. Тројица оптужених (АА, АБ и АВ) су оглашени кривима за убиство четири хрватска цивила. Виши Суд је такође огласио оптуженог АА кривим за убиство још једног хрватског цивила и тешко рањавање двојице.

Процесне напомене

Државно одвјетништво Републике Хрватске уступило је 2008. године доказе у предмету „Бели Манастир“ Тужилаштву за ратне злочине Републике Србије, у складу са Споразумом о сарадњи у прогону учинилаца кривичних дела ратних злочина, злочина против човечности и геноцида, које су две државе закључиле 2006. године.

Локација