Skip to main content
Назив предмета

БМ

Број предмета

КТО-6/12

Број жртава

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

20 дана

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Виши суд у Београду донео је 8. августа 2012. године пресуду којом је прихватио Споразум о признању кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333 став 3 у вези става 1. КЗ-а, закључен између Б.М. и ТРЗ и осудио истог на условну осуду -казна затвора у трајању од 1 (једне) године и истовремено одређује да се утврђена казна затвора према окривљеном неће извршити ако окривљени у року од 3 (три) године по правноснажности пресуде не изврши неко друго кривично дело.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333 став 3 у вези става 1. КЗ-а.

Чињенични опис

Процесне напомене

Споразум о признању кривичног дела