Skip to main content
Назив предмета

Вуковар (AA) - Jединствена пресуда из Овчаре I

Број предмета

КТРЗ 3/09

Број жртава

5

Број оптужених лица

AA

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

11 месеци 16 дана

Број испитаних сведока

4

Датум и исход првостепене пресуде

9 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Пресуда потврђена

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да је AA дана 14. септембра 1991. године, као припадник Територијалне одбране Вуковар, заједно са још једним војником ушао у подрум једне куће у Вуковару (Хрватска) где се скривао један број цивила хрватске националности. Окривљени је извео двојицу мушкараца из подрума и убио их. Потом је неидентификовани војник који је био у пратњи окривљеног убацио ручну гранату у подрум којом приликом су убијене две жене и нанете тешке телесне повреде једном цивилу.

Процесне напомене

Окривљени је претходно осуђен на 20 година затвора у предмету „Овчара И” (видети опис предмета). Суд је осудио окривљеног на јединствену казну затвора у трајању од 20 година.

Локација