Skip to main content
Назив предмета

КТО-1/18

Број предмета

КТО-1/18

Број жртава

9

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

нижи војни ранг - припадник чете Војне полиције 2.пгмбр

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 5 месеци

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Казна затвора у трајању од 15 година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Потврђена првостепена пресуда -казна затвора у трајању од 15 година.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва их члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

током поподневних сати у делу Богдановаца у коме су снаге ЈНА успоставиле контролу, самовласно, без ичије наредбе или одобрења и без икаквог разлога, у близини зграде Месне заједнице, пуцњима из ватреног оружја лишио живота 9 цивилних лица, мештана несрпске националности, и то: ГГ,ДД,ЂЂ,ЕЕ,ЖЖ,ЗЗ,ИИ,ЈЈ и КК, усмртивши их на лицу места;

Процесне напомене

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима ТРЗ уредило према законима РС потврђену оптужницу Окружног јавног тужилаштва у Добоју Т15 0 КТРЗ 0023850 17 од 06.02.2017. године