Skip to main content
Назив предмета

КТО-1/22

Број предмета

КТО-1/22

Број жртава

Број оптужених лица

4

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

одбачена оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

14 дана

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Чињенични опис

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22. истог Закона.

Процесне напомене

01.02.2022. године, оптужница одбачена.