Skip to main content
Назив предмета

КТО-3/18

Број предмета

KTO-3/18

Број жртава

1

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

припадник добровољачке јединице при српским оружаним формацијама

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 8 месеци

Број испитаних сведока

16

Датум и исход првостепене пресуде

Kaзна затвора у трајању од 8 година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Казна затвора у трајању од 8 година.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против ратних заробљеника из чл. 144 КЗ СРЈ.

Чињенични опис

неутврђеног дана, почетком маја месеца 1992. године, у вечерњим часовима, у месту Кожухе, општина Добој, у Републици Босни и Херцеговини (БиХ), као припадник добровољачке јединице при српским оружаним формацијама, кршећи правила међународног права за време оружаног сукоба који је тада постојао на простору БиХ, а није имао карактер међународног сукоба, између наоружаних формација српског, хрватског и муслиманског народа који живе у БиХ, противно чл.3 ст.1. тач.1а) и чл. 4А ст.1. Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12.08.1949. године (III Женевска конвенција) ратификоване од стране Народне скупштине ФНРЈ 1950 године („Сл.лист ФНРЈ“ бр.24/50) и члана 4. ст.1. и ст.2. тач.а) Допунског протокола (Протокол II) уз Женевске конвенције од 12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба („Сл. лист СФРЈ, Међународни уговори бр.16/78“), неколико дана пошто што су српске оружане формације заробиле ГГ, припадника непријатељских оружаних снага – 102.оџачке бригаде Хрватског вијећа обране (102.дб./202.дп.ХВО), који је потом био смештен у кругу фабрике „Енергоинвест“ у селу Кожухе, одакле га је оптужени затим преузео и одвео на локалитет Дјеловачке баре, у близини реке Босне, где га је у раније ископаној раци, хицима из пиштоља, лишио живота, наневши му при том тешке телесне повреде опасне по живот у виду две прострелне ране главе, којима је подлегао на лицу места;

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије донело је Наредбу о спровођењу истраге КТИ-3/16 од 11.10.2016. године.