Skip to main content
Назив предмета

КТО-4/16

Број предмета

КТО 4/16

Број жртава

6

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

4 године 5 месеци

Број испитаних сведока

3

Датум и исход првостепене пресуде

Казна затвора у трајању од 15 година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Казна затвора у трајању од 15 година.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни  злочин против цивилног становништва из чл.142 ст.1, у вези члана 22 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Као припадник Војске Републике Српске, оптужени је вршио убиства, противзаконита затварањa и силовањa цивила бошњачке националности. Дана 09. 05. 1992. године, у местима Реповац и Глогова (општина Братунац), заједно са још неколико наоружаних непознатих припадника ВРС, у месту Реповац, заједно са непознатим припадником ВРС, противзаконито су затворили сведокиње „ВС1“ и „ВС2“, наредивши им да уђу у путничко возило и одвезли у шуму изнад Милића, где је силовао сведокињу „ВС1“, а потом држали у ропству претећи да ће их убити ако не буду поступале по његовим наређењима. Сведокињу „ВС1“ одвео је у своју кућу у месту Милићи и закључао на спрату куће у једну собу и током ноћи улазио у собу и поново силовао, када ју је наредног дана, 10. 05. 1992. године око 9 часова пустио да иде у правцу аутобуске станице Милићи.

Процесне напомене

Тужилаштво Босне и Херцеговине, преко Министарства правде Босне и Херцеговине и Министарства правде Републике Србије, уступило је кривично гоњење покренуто против окр.АА из Београда, за кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 КЗ СРЈ, правосудним органима Републике Србије, с обзиром да је окривљени АА држављанин Републике Србије и да има пребивалиште на територији Републике Србије.

Локација