Skip to main content
Назив предмета

КТО-5/18

Број предмета

КТО-5/18

Број жртава

2

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

одбачена оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

4 месеци 22 дана

Број испитаних сведока

12

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине је решењем К По2-6/18 од 05.02.2019. године, одбацило оптужницу Тужилаштва за ратне злочине КТО-5/18 од 14.09.2019. године.

Суд је нашао да постоје разлози за одбацивање оптужнице прописани одредбом члана 416. став 1 тачка 3 ЗКП-а, будући да код окривљеног ББ постоји душевна поремећеност, због које трајно не може учествовати у поступку.