Skip to main content
Назив предмета

КТО-6/21

Број предмета

КТО-6/21

Број жртава

Several thousand.

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

генерал-мајор

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене