Skip to main content
Назив предмета

КТО-8/22

Број предмета

КТО-8/22

Број жртава

51

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

подигнута оптужница

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ у вези члана 22. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Сходно одредби члана 47. став 1. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, те на основу члана 331. став 1. и 2. и члана 332. Законика о кривичном поступку, а у вези члана 43. став 3. тачка 5. Законика о кривичном поступку и члана 3. и члана 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине ТРЗ преузело гоњење по потврђеној оптужници Тужилаштва БиХ и исту уредило према законима Републике Србије.