Skip to main content
Назив предмета

КТРЗ-1/10

Број предмета

здружен у КТРЗ-8/07

Број жртава

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 5 месеци

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

осуђујућа казна затвора у трајању од 15 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

осуђујућа казна затвора у трајању од 20 година

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Процесне напомене

14.05.2010. године, предмет здружен предмету КТРЗ-8/07 - Зворник III