Skip to main content
Назив предмета

Подујево 1

Број предмета

Број жртава

14

Број оптужених лица

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

предмет окончан пред судом опште надлежности

Трајање поступка од почетка суђења

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Чињенични опис

Процесне напомене

Локација