Skip to main content
Назив предмета

Скочић

Број предмета

КТРЗ 7/08

Број жртава

32

Број оптужених лица

5

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

7 године 10 месеци

Број испитаних сведока

41

Датум и исход првостепене пресуде

АБ, АЂ: 20 година
АВ, АД: 10 година
АГ,АЕ: 5 година
АА: 2 године
XX1 је преминуо пре окончања поступка.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Укинута пресуда и поновно суђење.
АЂ је преминуо пре окончања поступка.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Након поновног суђења 2015. године, сви оптужени ослобођени су због недостатка доказа. ТРЗ се жалило на ову пресуду тврдећи да судско веће у поновном поступку није правилно оценило доказе, односно јасно навело разлоге за своју одлуку. Због тога је тужилаштво предложило да Апелациони суд:
а) поново испита жртве силовања као и вештака војне струке;
b) преиначи ослобађајућу пресуду и
c) огласи све окривљене кривим због ратног злочина против цивилног становништва.
Дана 27. априла 2016. године, Апелациони суд је одржао рочиште на којем је испитана жртва силовања као заштићени сведок. Током давања исказа јавност је била искључена. Друге две жртве силовања је такође требало да сведоче, али нису биле у могућности да присуствују овом рочишту због приватних разлога. Оне ће бити испитане на наредном рочишту које ће бити заказано накнадно.

Додатне информације

Апелациони суд


АА- ослобађајућа пресуда
АГ - ослобађајућа пресуд
АВ - Казна затвора у трајању од 6 година
АД - Казна затвора у трајању од 10 година
АЕ -ослобађајућа

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 у вези чл. 22 КЗ СФРЈ

Чињенични опис

У оптужници се наводи да су сви окривљени припадали паравојној формацији познатој као „Симини четници” која је имала јаке везе са војском босанских Срба, а у потпуности је била састављена од Срба из Србије и БиХ. Дана 12. јула 1992. године одређени окривљени су заједно са другим члановима јединице ушли у село Скочић (Зворник, БиХ), срушили локалну џамију и убили 27 Ромских цивила муслиманске вероисповести, већином жене и децу (једно дете је преживело стрељање). Након тога одређени окривљени задржали су три младе Ромкиње у заточеништву где су их подвргнули силовањима и другим нечовечним поступањима у наредних седам месеци.

Процесне напомене

Предмет “Скочић” је тренутно у фази поновног суђења након што је Апелациони суд дана 14. маја 2015. године укинуо првостепену пресуду нашавши да је пресуда нејасна. ТРЗ је делимично изменило оптужницу пре почетка поновног суђења у циљу прецизирања оптужби за које се терете оптужени.

Локација