Skip to main content
Назив предмета

Стари Мајдан

Број предмета

КТРЗ 3/08

Број жртава

3

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Нижи војни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

8 месеци 18 дана

Број испитаних сведока

9

Датум и исход првостепене пресуде

Осуђујућа пресуда Казна затвора у трајању од 13 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Потврђена првостепена пресуда.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

/

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да је окривљени, као припадник Војске Републике Српске, дана 21. децембра 1992. године убио два бошњачка цивила Муслимана у Старом Мајдану у општини Сански Мост (БиХ). Прецизније, окривљени је извео тројицу цивила из угоститељског објекта, двојицу од њих убио на лицу места, а трећег ранио који је потом успео да побегне. Суд је такође утврдио да је окривљени био под дејством алкохола кад је извршио дело.

Процесне напомене

Истрага у овом случају је иницијално вођена пред истражним војним судијом у Бања Луци, а окончана је пред Кантоналним судом у Бихаћу (БиХ) где је против окривљеног касније и подигнута оптужница. Пошто није био доступан властима БиХ, суд у Бихаћу је покренуо поступак за уступање кривичног гоњења ТРЗ-у у овом предмету.

Локација