Skip to main content
Назив предмета

Сјеверин

Број предмета

Број жртава

16

Број оптужених лица

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

предмет окончан пред судом опште надлежности

Трајање поступка од почетка суђења

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Чињенични опис

Процесне напомене

Локација