Skip to main content
Назив предмета

Тења I

Број предмета

КТРЗ 9/08

Број жртава

1

Број оптужених лица

AA

Ранг оптужених

Нижи полицијски ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

1 година 1 месец

Број испитаних сведока

7

Датум и исход првостепене пресуде

Осуђујућа пресуда: 10 година

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Осуђујућа пресуда: 12 година

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Pатни злочин против цивилног становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ

Чињенични опис

Суд је утврдио да је окривљени дана 20. новембра 1991. године, као припадник српске полиције и заједно са још једним полицајцем, лишио живота ратног заробљеника хрватске национаолности, близу Тење (Хрватска). Ова два полицајца су извела рањену жртву из амбуланте, сместили га у друго возило и потом убили на путу.

Процесне напомене

Државно одвјетништво Републике Хрватске уступило је ТРЗ-у доказе у овом предмету.

Локација