Skip to main content
Назив предмета

Јатаци

Број предмета

КТРЗ-13/08

Број жртава

/

Број оптужених лица

6

Ранг оптужених

Цивилни ранг

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

4 месеци 28 дана

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

К.Л. - осуђујућа казна затвора у трајању од 1 године, условно 4 године
М.М. - осуђујућа казна затвора у трајању од 1 године, условно 3 године
В.М. - осуђујућа казна затвора у трајању од 1 године, условно 3 године
С.К. - осуђујућа казна затвора у трајању од 1 године, условно 3 године
М.К. - осуђујућа казна затвора у трајању од 1 године, условно 3 године
Н.Т. - осуђујућа казна затовра у трајању од 1 године.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела из члана 333 став 3 КЗ РС

Чињенични опис

Процесне напомене