Skip to main content
Назив предмета

ЉЛ

Број предмета

КТО-1/13

Број жртава

Број оптужених лица

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

правноснажно окончан

Трајање поступка од почетка суђења

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Условна осуда - утврђена казна затвора у трајању од 6 месеци и истовремено одређује да се утврђена казна затвора према окривљеном неће извршити ако окривљени у року од 2 године по правноснажности пресуде не изврши неко друго кривично дело.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела

Чињенични опис

Процесне напомене