Skip to main content
Назив предмета

Ћушка

Број предмета

КТРЗ-9/11

Број жртава

Број оптужених лица

1 оптужено лице

Ранг оптужених

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

Суђење у току

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Датум и исход одлуке Апелационог суда

укинута првостепена пресуда

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из чл. 142. став 1, у вези чл. 22 КЗЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене