Skip to main content
Назив предмета

KTO-10/18

Број предмета

КТО-10/18

Број жртава

30

Број оптужених лица

1 опт. лице

Ранг оптужених

Припадник Армије БиХ и управник импровизованог затвора у Храсници.

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

У току

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Казна затвора у трајању од 10 година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Казна затвора у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци.

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. став 1. КЗ СРЈ.

Чињенични опис

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије је 01.08.2018. године донело Наредбу о спровођењу истраге.