Skip to main content
Назив предмета

KTO-1/20

Број предмета

KTO-1/20

Број жртава

4

Број оптужених лица

1

Ранг оптужених

Припадник безбедносних структура муслиманских оружаних формација

Датум подизања отужнице

Фаза поступка

другостепена пресуда

Трајање поступка од почетка суђења

2 године 11 месеци

Број испитаних сведока

Датум и исход првостепене пресуде

Казна затвора у трајању од 5 година.

Датум и исход одлуке Апелационог суда

Казна затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месееци затвора

Датум и исход пресуде у поновљеном поступку

Кривично дело

Ратни злочин против цивилног становништва из члана 142. ст.1. КЗ СРЈ, у стицају са кривичним делом ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144. КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези чл. 22 истог Закона.

Чињенични опис

Процесне напомене

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије донело је Наредбу о спровођењу истраге 24.11.2019. године.

Локација